การ เลือกซื้อหวายเทียม เฟอร์นิเจอร์

เฟอร์นิเจอร์หวายเทียมเป็นงานศิลปะ  Hand made ถักสานด้วยฝีมือนับวันแต่จะหาฝีมือแรงงานประเภทนี้ยากขึ้นทุกวัน   
ประสบการณ์ของผู้สานงานเป็นหัวใจสำคัญที่จะให้ชิ้นงานออกมางดงาม

การเลือกซื้อหวายเทียม ต้องพิจารณาดังนี้

รูปแบบ  ดีไซน์  ขนาดของชิ้นงาน  เฟอร์นิเจอร์หวายเทียมส่วนมากเป็นงาน make to order
สามารถเลือกสีหวาย  สีเบาะ  ปรับขนาดตามความต้องการของพื้นที่ใช้งาน
การ เลือกซื้อหวายเทียม จึงควรวัดพื้นที่ก่อนให้ขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่  ไม่เล็กเกินไป  หรือใหญ่ไปจนดูอึดอัด
           โดยเฉพาะเก้าอี้  ควรทดลองนั่ง ความลึก  ความสูง  หรืออาร์มรองรับแขนได้พอเหมาะหรือไม่
           นั่งแล้วสบาย    งานบางแบบ ดีไซด์สวยงาม เก๋ไก๋  แต่นั่งไม่สบายก็มีค่ะ
คุณภาพเส้นหวายที่ใช้เป็นหัวใจสำคัญมาก   ควรเลือกเส้นหวายมี  Brand. เป็นที่รู้จักให้เรื่องคุณภาพ
มีการรับประกันอายุการใช้งาน  ผ่านการทดสอบทางเคมี และฟิสิกส์ด้านความเหนียวคงทน 
ทนต่อสภาพอากาศต่าง ๆ ได้   มีความยืดหยุ่นสูง   ( มิฉะนั้น จะพบปัญหาใช้งาน OUT DOOR 
  1 ปี เส้นหวายกรอบ  ปริ ขาด )
การสานเส้นหวาย ฝีมือดี ?   งานประณีต ?   ดูจาก
                                – สานเส้นหวายตึง  ไม่หย่อนยาน 
                                – จังหวะของลายสานสม่ำเสมอ  เส้นหวายตรงไม่คดไปคดมา
                                – การเข้ามุม  และเก็บขอบต่าง ๆ  ดูเนียนกลมกลืน  ใช้มือลูบคลำตามขอบและมุมต่าง ๆ
                                  ต้องไม่สะดุดกับปลายหวายที่ตัดไม่เรียบร้อย

 พลิกดูด้านหลัง  หรือใต้เฟอร์นิเจอร์ว่าเก็บงานเรียบร้อยแข็งแรงไหม

IMG_8156