โซฟาสุดหรูชุดใหญ่มี stool (หวายเส้นกลม) SF-1B0015.