Rattan4Ever: รังนก/ชิงช้า

ชิงช้าหวาย HA-1H0001

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ชิงช้าหวาย ตัว frame ทำมาจากอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม รองรับการใช้งานสำหรับ ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก

ตัวเก้าอี้ ถักทอด้วยเส้นหวายคุณภาพสูง ทนได้กับทุกสภาพอากาศ

เบาะรองนั่งทำด้วยผ้ากันน้ำ และเคลือบ UV resistant ไม่ฉีกขาดง่าย แข็งแรงทนทาน สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

ทำไมถึงต้องเลือกใช้ชิงช้าหวาย

– สามารถตกแต่ง ห้อง เทอเรส ให้ดูสวยงาม มีลูกเล่นให้กับตัวบ้าน เพิ่มพื้นที่นันทนาการ ให้กับ ทุกคนในครอบครัว
– สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย เคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่าโซฟาขนาดใหญ่

HA-1H0001.3 ชิงช้าหวายOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Thailand Outdoor Rattan wicker Hanging HA-1H0004.

HA-1H0004.

frame ทำจากอลูมิเนียม
ถักทอด้วยเส้นหวายคุณภาพสูง ทนได้กับทุกสภาพอากาศ
เบาะรองนั่งทำด้วยผ้ากันน้ำ และเคลือบ UV resistant

Thailand Outdoor Rattan wicker Hanging HA-1H0005.

HA-1H0005.
frame ทำจากอลูมิเนียม
ถักทอด้วยเส้นหวายคุณภาพสูง ทนได้กับทุกสภาพอากาศ
เบาะรองนั่งทำด้วยผ้ากันน้ำ และเคลือบ UV resistant

Thailand Outdoor Rattan wicker Hanging HA-1H0006.1

HA-1H0006.1
frame ทำจากอลูมิเนียม
ถักทอด้วยเส้นหวายคุณภาพสูง ทนได้กับทุกสภาพอากาศ
เบาะรองนั่งทำด้วยผ้ากันน้ำ และเคลือบ UV resistant

HA-1H0006.0HA-1H0006.

Thailand Outdoor Rattan wicker Hanging HA-1H0007.

HA-1H0007.
frame ทำจากอลูมิเนียม
ถักทอด้วยเส้นหวายคุณภาพสูง ทนได้กับทุกสภาพอากาศ
เบาะรองนั่งทำด้วยผ้ากันน้ำ และเคลือบ UV resistant

Thailand Outdoor Rattan wicker Hanging HA-1H0008

HA-1H0008.
frame ทำจากอลูมิเนียม
ถักทอด้วยเส้นหวายคุณภาพสูง ทนได้กับทุกสภาพอากาศ
เบาะรองนั่งทำด้วยผ้ากันน้ำ และเคลือบ UV resistant

Thailand Outdoor Rattan wicker Hanging HA-1H0008A

HA-1H0008.A.
frame ทำจากอลูมิเนียม
ถักทอด้วยเส้นหวายคุณภาพสูง ทนได้กับทุกสภาพอากาศ
เบาะรองนั่งทำด้วยผ้ากันน้ำ และเคลือบ UV resistant

Thailand Outdoor Rattan wicker Hanging HA-1H0008.B.

HA-1H0008.B.
frame ทำจากอลูมิเนียม
ถักทอด้วยเส้นหวายคุณภาพสูง ทนได้กับทุกสภาพอากาศ
เบาะรองนั่งทำด้วยผ้ากันน้ำ และเคลือบ UV resistant

Thailand Outdoor Rattan wicker Hanging HA-1H0013

HA-1H0013.
frame ทำจากอลูมิเนียม
ถักทอด้วยเส้นหวายคุณภาพสูง ทนได้กับทุกสภาพอากาศ
เบาะรองนั่งทำด้วยผ้ากันน้ำ และเคลือบ UV resistant

Thailand Outdoor Rattan wicker Hanging HA-1H0014

HA-1H0014.
frame ทำจากอลูมิเนียม
ถักทอด้วยเส้นหวายคุณภาพสูง ทนได้กับทุกสภาพอากาศ
เบาะรองนั่งทำด้วยผ้ากันน้ำ และเคลือบ UV resistant

ชิงช้า หวายเทียม HA-2S0002

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Aluminum frame
Hand weaving  by all weather resistant PE-rattan
Cushion waterproof fabric UV resistant

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ชิงช้า หวายเทียม HA-2S0003

HA-2S0003.
frame ทำจากอลูมิเนียม
ถักทอด้วยเส้นหวายคุณภาพสูง ทนได้กับทุกสภาพอากาศ
เบาะรองนั่งทำด้วยผ้ากันน้ำ และเคลือบ UV resistant

HA-2S0003.A.

HA-1H0001.A

HA-1H0001.A

อังกฤษ – อเมริกัน.

HA-2S0004.

HA-2S0004.

HA-2S0005.

HA-2S0005.

HA-2S0006.

HA-2S0006.