โซฟาเข้ามุม ขนาดยาว เหมาะสำหรับ 8-10คนขึ้นไป SF-1B0008